1. Korzystając ze sklepu, akceptujesz poniższy REGULAMIN.
 2. Właścicielem sklepu jest sieć serwerów BatCave.pro.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany owego regulaminu oraz oferty zawartej w sklepie.
 4. W przypadku awarii strony bądź wykupionych usług należy niezwłocznie skontaktować się z Technikiem lub napisać temat na forum w dziale „Problemy ze sklepem”.
 5. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN).
 6. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 7. Wszelkie środki wpłacane do sklepu są dotacją i nie podlegają zwrotowi.
 8. Użytkownik korzystający ze sklepu ponosi wszelką odpowiedzialność za własne pomyłki.
 9. Sklep jest czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, a wszystkie zamówienia są realizowane automatycznie (nie dotyczy prac konserwacyjnych, awarii itd.).
 10. W przypadku bana na serwerze użytkownikowi nie przysługuje zmiana czasu lub serwera zakupionej usługi.
 11. Użytkownikom przysługuje program rabatowy - za każde wydane 5 wPLN, otrzymuje 1% zniżki na wszystkie kolejne zakupy (maksymalnie do 5%). W przypadku przedłużania usługi bądź zakupu innej podczas posiadania minimum jednej aktywnej, otrzymuje on 5% dodatkowego rabatu.
 12. Użytkownik ma prawo wykupić Unbana, Unmute’a lub Ungag’a na serwerach należących do BatCave.pro.
 13. Użytkownik ma możliwość odpracować warna poprzez jego odpłatne usunięcie.
 14. Każda próba oszustwa (w tym wykorzystanie błędów sklepu, szalbierstwo) wiążą się z usunięciem wszystkich funduszy i wykupionych usług użytkownika.
 15. Prawo do podjęcia decyzji w sytuacji, która nie została opisana w regulaminie, należy do Administracji.