1. Administratorem sklepu jest Boteq & Shadow

2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu.

3. Wszelkie środki wpłacane do sklepu są dotacjami i nie podlegają zwrotowi. 

4. Użytkownicy w ramach podziękowań otrzymują wPLN za które może kupić w sklepie usługi.

5. W przypadku pojawienia się problemów z funkcjonowanie strony i/lub wykupionych usług, prosimy o niezwłoczne kontaktowanie się z właścicielem sklepu Steam Boteq: https://steamcommunity.com/profiles/76561198050757700/ lub Steam Shadow: https://steamcommunity.com/id/Shadow-gaming/

6. Wszelkie reklamacje piszcie pod podany wyżej Steam.

7. Jeśli użytkownik łamał regulamin przez co został zbanowany, to nie ma prawa ubiegać się o zwrot pieniędzy za tę usługę.

8. Każda próba oszustwa jak i wykorzystywania błędów sklepu będzie kończyć się PERMANENTNYM zbanowaniem użytkownika, usunięciem wszystkich jego wykupionych usług oraz wPLN'ów.

9. Sklep nie posiada ograniczeń co do ilości kupowanych usług w danym momencie. Możemy kupować przez cały czas działania sklepu a wszystkie transakcje przechodzą przez silnik sklepu.

10. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie funkcjonowania usług.

11. Właściciel sklepu nie odpowiada za problemy z funkcjonowaniem sklepu i niedostępnością serwerów oraz usług.

12. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki wynikające z niedokładności zamawiającego. Nie ma wówczas możliwości zwrotu wPLN użytkownikowi czy zmiany parametrów jego zamówienia.

13. Właściciel sklepu może w dowolnym momencie usunąć aktywną usługę użytkownika jeśli naruszy politykę sklepu, a wPLN które wydał na zakup usługi nie zostaną zwrócone.

14. Użytkownik, któremu usługa nie działa lub działa niepoprawnie, powinien złożyć reklamację na Steam Boteq: https://steamcommunity.com/profiles/76561198050757700/ lub Steam Shadow: https://steamcommunity.com/id/Shadow-gaming/

15. Użytkownik ma możliwość wykupienia czasowej kary na serwerach (dowolny okres czasu) jeżeli to jest perm ban UB można wykupić u Właściciela. 

16. Korzystając ze sklepu akceptujesz powyższy regulamin.