Regulamin płatności SMS:
1. Płatności SMS obsługiwane są przez serwis 1shot1kill.pl, na którym faktyczną Usługę SMS obsługuje SimPay.pl.
2. Użytkownik doładowujący konto przez płatność SMS dostaje 50% kwoty NETTO jako wPLN do wykorzystania na usługi serwerowe.