Regulamin usług - sklepu SIMPLYCS.PL


1. Administratorami sklepu są Tomasz K. oraz Przemysław B.

2. Sklep jest częścią sieci serwerów Simplycs.pl, nadrzędnym administratorem serwisu jest twórca serwisu Sklepcs.pl

3. W sklepie działającą walutą jest wPLN. Użytkownicy za środki wpłacone na stronie mogą korzystać z usług.

4. W sklepie można zakupić usługi VIP na serwerach sieci Simplycs.pl

5. Simplycs.pl nie ponosi odpowiedzialności na wszelkie problemy wynikające z winy Klienta.

6. Simplycs.pl nie zwraca żadnych kosztów, reklamacja ma za zadanie wyłonić rekompensatę w postaci ważności dni Usług Klienta.

7. Simplycs.pl zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian Usług, takich jakich klient sobie zażyczy .

8. Simplycs.pl ma prawo zablokować usługę, jeśli Klient narusza regulamin.

9. Simplycs.pl  rozpatruje każde zgłoszenie w ciągu 24 godzin, w innych przypadkach może się to znacznie zwiększyć bądź zmniejszyć.

10. Simplycs.pl  zastrzega sobie prawo nad zmianami i nie ma obowiązku powiadamiania tego osobom trzecim.


 

Usługobiorca


1. Oświadcza, że Usługa wykupiona przez niego jest jego własnością.

2. Akceptuje regulamin panujących tu zasad ( regulamin serwera, usługi )

3. Ma świadomość, że kupując Usługę nie zwalnia Go od przestrzegania zasad sklepu i sieci Simplycs.pl

4. Ma prawo domagać się wyjaśnień, jeśli usługa była niedostępna powyżej 48h lub brak jakiejkolwiek informacji w ciągu 24h na forum.


Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące sklepu lub konkretnej usługi, zapraszamy do kontaktu z nami :)
Naciśnij by się skontaktować


Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług elektronicznie. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi. Mimo to, dane osobę podlegają ochronie.
Usługodawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu!