Regulamin

 1. Właścicielem sklepu jest FairGame.pl
 2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu.
 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie funkcjonowania usług.
 4. Właściciel sklepu nie odpowiada za problemy z funkcjonowaniem sklepu, niedostępnością serwerów oraz usług.
 5. W przypadku pojawienia się problemów z funkcjonowanie strony i/lub wykupionych usług, należy niezwłocznie skontaktować się z właścicielem sklepu poprzez e-mail: administracja@fairgame.pl
 6. Wszelkie środki wpłacane do sklepu są dotacją i nie podlegają zwrotowi. Użytkownik w ramach podziękowania otrzymuje wPLN za które może nabyć w sklepie usługi.
 7. Prawo do podjęcia decyzji w sytuacji która nie została opisana w regulaminie przysługuje administratorowi sklepu.
 8. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki wynikające z niedokładności zamawiającego. Nie ma wówczas możliwości zwrotu wPLN użytkownikowi czy zmiany parametrów jego zamówienia.
 9. Użytkownik, któremu usługa nie działa lub działa niepoprawnie, powinien złożyć reklamację na email: administracja@fairgame.pl
 10. Użytkownikom przysługuje program rabatowy - za każde wydane 5 wPLN, otrzymuje 1% zniżki na wszystkie kolejne zakupy (maksymalnie do 15%). W przypadku przedłużania usługi bądź zakupu innej podczas posiadania minimum jednej aktywnej, otrzymuje on 10% dodatkowego rabatu.
 11. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany rabatów bez poinformowania o tym użytkowników sklepu.
 12. Użytkownik ma możliwość wykupienia czasowej kary na serwerach (dowolny okres czasu z wyjątkiem stałego) ze świadomością, że dana blokada widnieje w systemie i Administracja rozpatruje ją jako kara odbyta, co przekłada się na możliwość otrzymania kolejnych dłuższych kar.
 13. Użytkownik może przesłać dowolną ilość wPLN innemu użytkownikowi pomniejszoną o pobraną 5% prowizję. Właściciel sklepu zastrzega sobie zmianę prowizji bez poinformowania o tym użtykownika sklepu.
 14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez użytkownika sklepu na serwerze, na którym użytkownik wykupił usługę i tego konsekwencji, użytkownikowi nie przysługuje prawo do zmiany parametrów usługi czy zwrotu wPLN.
 15. Każda próba oszustwa, oraz wykorzystywania błędów sklepu będzie kończyć się zbanowaniem użytkownika, usunięciem wszystkich jego wykupionych usług oraz wPLN'ów.
 16. Zamówienia można składać przez cały czas, bez żadnych ograniczeń co do ich ilości. Są one realizowane automatycznie przez silnik sklepu.
 17. Korzystając ze sklepu akceptujesz powyższy regulamin.