Regulamin płatności SMS

§1. Dostawcą płatności internetowych jest serwis LiveServer.pl

§2.  Za każde doładowanie Serwis Pukawka pobiera 23% VAT za każdą 1 złotówkę.

§3. W przypadku problemów z Usługą bądź błędnym działaniem kodu zwrotnego, skontaktuj się z nami za pomocą forum: DreamSkill.pl