BaseBuilderNadaje dostęp do odbierania nagród za wbity poziom do 150 poziomu.

PRZY ZAKUPIE NIE MOŻESZ BYĆ NA SERWERZE!!!