1. Właściciel sklepu jest cswroclaw.pl

2. Regulamin może zostać zmieniony przez właściciela cswroclaw.pl

3. Sklep jest automatyczny, więc każdy zakup oraz doładowanie portfela jest automatyczne

4. Problemy z zakupem lub jego funkcjonowaniem zgłaszamy do właściciela cswroclaw.pl

5. Oszustwa pod czas zakupu lub wyłudzenia zakupu będzie skutkowało blokadą konta

6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania użytkownika

7. Działania na sklepie podejmuje właściciel konta swojego, administrator nie ponosi odpowiedzialności za czyny użytkownika wynikających z zakupu lub doładowania konta swojego

8. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo co do awarii serwerów dostawcy sklepu sklepcs.pl, lub ich czasowym nie dostępem, błędem sklepu 

9. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo co do zmiany jego oferty

10. Problemy wszelakie z działaniem sklepu zgłaszamy na forum cswroclaw.pl

11. Środki wpłacane za VIP-a są na utrzymanie sklepu i jego działanie

12. Logując się do sklepu przez platformę STEAM akceptujesz regulamin sklepu https://sklepcs.pl/?p=cswroclaw

13. Zwrot wpłaconych środków do portfela na usługi VIP lub rezygnacja z niego jest niemożliwa, dobrowolnie użytkownik wpłaca na swoje usługi serwerowe

14. Użytkownik ma prawo do przekazywania swoich pieniędzy innemu użytkownikowi który ma konto na sklepie https://sklepcs.pl/?p=cswroclaw